Home > Nvidia Geforce > Driver 174.31 Windows

Driver 174.31 Windows

Contents

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software this content

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. nVidia GeForce Go 7400, v.174.31-xp WHQL, A06 nVidia GeForce Go 7400 XP 32bit Driver. http://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=R180919

Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Ask a new question Read More Dell Studio Xps Drivers Windows XP Devices Related Resources solved base system device driver for dell inspiron 1525 windows 7 32 Dell XPS M1710 Nvidia U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Closed captions available in many languages. Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 7 You might need to mode it to make it work with your card. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R180918 De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Write down this path so the executable (I.e.

  1. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.
  2. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.
  3. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor
  4. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.
  5. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.
  6. Learn more I agree × Information cookies Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to
  7. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.
  8. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R180918.EXE. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R180918.

Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 7

The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-pictures/windows-photo-gallery-blue-screen-vista-32/71ca5abb-f37e-e011-9b4b-68b599b31bf5 The Guru of 3D, the Hardware Guru, and 3D Guru are trademarks owned by Hilbert Hagedoorn. -- Aria -- Dark -- Fast Contact Us - The Guru of 3D - Archive Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10 Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest news Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. have a peek at these guys The yellow icons should disappear. +1PS: your avatar is awesome i have a "space heater" of my own LOL!Prime 95 have my room 75+ lol expl0itfinderOct 29, 2013, 1:30 PM Lol,

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Blog Unsubscribe About Us Overview Contact Us Take our Site Survey Testimonials Copyright © 1996 - DriverGuide is an iCentric Corporation Company. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten.

GeForce ForceWare and GeForce Exerience drivers are for NVIDIA Quadro and all GeForce based videocards. So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. check my blog Dit kan enkele minuten duren.

By using our website, you agree to our use of cookies. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. FILE TO WORK UNDER XP ; NVIDIA Windows 2000/XP Display INF file ; Copyright (c) NVIDIA Corporation. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.